Lämna Hämta Förskola Fritids

Lägg in öppettider och undantag i kommun/org

Enkelt att lägga in öppettider för kommunens / organisationens alla förskolor/fritidshem samt eventuella undantag från dessa.

Gäller för admin i en org/kommun

Lägg in öppettider och undantag för förskola eller enhetens fritids

Enkelt att lägga in öppettider för förskola/fritids samt eventuella undantag från dessa.

Gäller rektor, observatör och admin på en förskola/ skola

Ställ in antal dagar innan vårdnads-havare kan lägga in närvaro

Kommun/org kan ställa in antal dagar innan vårdnadshavare kan göra ändringar av sitt barns tider i Lämna Hämta

Kommun/org kan ställa in om enheterna ska kunna ställa in antal dagar själva

Enheter kan ställa in antal dagar om inget annat är valt på kommun/org-nivå

Information om antal dagar står under öppettider på org och enhet samt i Lämna Hämta på varje barn.

Gäller admin, rektor nivåerna org/ förskola/ skola

Ställ in antal dagar innan vårdnads-havare kan lägga in närvaro i förskola / skola

Förskolor och skolor kan ställa in antal dagar om inget annat är valt på kommun/org-nivå

Information om antal dagar står under öppettider på org och enhet samt i Lämna Hämta på varje barn.

Gäller admin, rektor i förskola och skola

Lägg in tider för ett barn/elev

Gå till ett barns / en elevs startsida

Välj Lämna Hämta

Från dagens datum kan du som personal fylla i barnets/elevens tider

Välj ett datum

Fyll i tider

Välj om det ska upprepas:

Fyll i eventuell information om dagen (syns sedan i Närvaron)

Spara

Vårdnadshavare lägger in tider i appen Unikum Familj

Från och med två kalenderveckor, eller enligt kommunens eller enhetens inställningar, kan du som vårdnadshavare fylla i ditt barns planerade närvaro i förskola / fritids.

Logga in i appen Unikum Familj

Välj ett barn

Välj "Mer" och "Lämna Hämta"

Välj år och månad längst upp på sidan

Öppna aktuellt datum

Observera förskolans / fritids öppettider

Fyll i mellan vilka tider barnet ska vara på förskolan/fritids.

Välj om det ska upprepas:

Fyll i eventuell information om lämning eller hämtning till förskolan /fritids 

Spara

Vårdnadshavare kopierar ett syskons tider

Välj ett barn

Välj Lämna hämta

Välj Kopiera längst upp på sidan under de tre prickarna

Välj barn att kopiera tider och information från

Välj barn att kopiera tider till

Välj Kopiera

Tiderna och informationen kopieras från nästa vardag.

Se planerade & faktiska tider för ett barn / elev

Välj Närvaro för en grupp

Välj Kalender

Välj önskat år och månad

I översikten: 

Välj en dag:

Välj ett barn / elev (för tidigare datum):

Se ändringar för barns / elevers närvaro

Välj gruppens startsida

Välj Lämna Hämta

Se: 

Vårdnadshavare informerar om dagen i Lämna Hämta

I appen Unikum Familj

Välj Lämna Hämta och ett barn

Filmen är textad

Vårdnadshavare rapporterar frånvaro i Unikum Familj

I appen Unikum Familj

För hel dag

För del av dag