Lämna Hämta Förskola Fritids

Lägg in öppettider och undantag i kommun/org

Enkelt att lägga in öppettider för kommunens / organisationens alla förskolor/fritidshem samt eventuella undantag från dessa.

Gäller för admin i en org/kommun

Lägg in öppettider och undantag för förskola eller enhetens fritids

Enkelt att lägga in öppettider för förskola/fritids samt eventuella undantag från dessa.

Gäller rektor, observatör och admin på en förskola/ skola

Lägg in tider för ett barn/elev

Gå till ett barns / en elevs startsida

Välj Lämna Hämta

Från dagens datum kan du som personal fylla i barnets/elevens tider

Välj ett datum

Fyll i tider

Välj om det ska upprepas:

 • aldrig

 • varje vecka

 • varannan vecka

 • var tredje vecka

Fyll i eventuell information om dagen (syns sedan i Närvaron)

Spara

Vårdnadshavare lägger in tider i appen Unikum Familj

Från två kalenderveckor framåt kan du som vårdnadshavare fylla i ditt barns planerade närvaro i förskola / fritids.

Logga in i appen Unikum Familj

Välj ett barn

Välj "Mer" och "Lämna Hämta"

Välj år och månad längst upp på sidan

Öppna aktuellt datum

Observera förskolans / fritids öppettider

Fyll i mellan vilka tider barnet ska vara på förskolan/fritids.

Välj om det ska upprepas:

 • aldrig

 • varje vecka

 • varannan vecka

 • var tredje vecka

Fyll i eventuell information om lämning eller hämtning till förskolan /fritids

Spara

Se planerade & faktiska tider för ett barn / elev

Välj Närvaro för en grupp

Välj Kalender

Välj önskat år och månad

I översikten:

 • se antal barn / elever per dag

 • planerad tid för gruppen

Välj en dag:

 • se status per barn / elever

 • se planerad tid, ledighet eller frånvaro per barn / elever

Välj ett barn / elev (för tidigare datum):

 • se planerad tid

 • se faktisk tid

 • se eventuella ändringar som gjorts och av vem

Se ändringar för barns / elevers närvaro

Välj gruppens startsida

Välj Lämna Hämta

Se:

 • när ändring är gjord

 • för vilket barn / elev

 • ny och tidigare tid / ledighet

 • vem som gjort ändringen