Närvaro Förskola Fritids

När- och frånvaro för förskola & fritids

Du hittar alltid Närvaro från snabbmenyn till höger. I surfplatta eller mobil får du fram snabbmenyn genom att välja våfflan uppe i högra hörnet.

Personal kan:

Vårdnadshavare kan:

Personal kan också räkna in barnen med stöd av Unikum.

Jag checkar in barn / elever

Välj Närvaro i snabbmenyn till höger. Välj önskad grupp.

Snabbincheck:

eller

eller

Klicka på ett barns kort.

Om du vill, ändra tid för hämtning och spara,

eller fyll i information till din kollega och spara.

Välj checka in.

Jag rapporterar frånvaro för ett barn/ en elev

Klicka på ett barns/elevs kort.

Välj Rapportera frånvaro.

Jag tar del av information från kollega eller vårdnadshavare

Du kan dela information med dina kollegor, till exempel att någon annan hämtar. Om det finns information är det markerat med en pratbubbla på barnkortet.

Välj kortet med pratbubbla

Ta del av informationen

Välj Stäng

Jag checkar ut barn/ elever från en grupp

Snabbutcheck:

eller

eller

Klicka på ett barns / elevs kort.

Välj checka ut.

Jag räknar in barnen/ eleverna i gruppen

Fiffigt när du är på promenad, i skogen eller i parken exempelvis.

Välj Räkna in

Klicka på korten på de barn du ser.

Kan användas om och om igen.